Türkiye

12 Ocak 2014 Ehliyet sınav soru ve cevapları indir -PDF

MEB tarafından yapılan 12 Ocak 2014 Ehliyet sınavı soru ve cevapları açıklandıktan hemen sonra sitemizde yer alacaktır.

13 Ocak 2014 10:16
-A

+A

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavları ile ilgili 2014 yılı kılavuzunu tamamladı. Kılavuzda yapılan yeni düzenleme ile birlikte yılda 7 kez yapılan ehliyet sınavı sayısı 9'a çıkarıldı. 2012 yılında 120'den 60'a düşürülen ehliyet sınavı soru sayıları yeniden düzenlendi. Ehliyet sınavı soru sayısı 60'tan 50'ye düşürülürken, süre de 75 dakikadan 60'a indirildi. Ehliyet sınavında 2013 yılında trafikte 32 soru varken, bu yıl 27'e indirildi. Araç Tekniği dersi (Motor) sınavıQndaki soru sayısı 12'den 10'a ve ilk yardımdaki 15 soru da 13'e düştü.

BAŞVURUYLA İLGİLİ İŞLEMLER İÇİN...

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü '2014 yılı Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Kılavuzu' hazırladı. Sınav uygulamasıyla ilgili işlemler için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı'na, başvuruyla ilgili işlemler ise bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığı'na yapılacak. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) Modülü ile ilgili işlemleriyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Grup Başkanlığı ilgilenecek.

SINAV YERLERİ

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS) 81 il merkezinde, başvuru sayısının beklenenden (Sınavda, sınava girecek aday sayısı 500'den fazla olan, en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km den fazla ve aday sayısı 200'den fazla olan) fazla olması durumunda Merkez Sınav Yürütme Komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılacak. Aday, devam ettiği MTSK Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecek.

9'A ÇIKARILDI

2013 yılında yılda 7 kez yapılan motorlu taşıt sürücü adayları sınavı bu yıl 2 arttırılarak 9'a çıkarıldı. Aday, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahip. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi h'linde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilecek. Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilecek.

SINAV SÜRESİ

Teorik sınavda 2014 yılı ile birlikte birçok çok önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle ehliyet sınav soru sayısında ve sınav süresinde yeni düzenlemeler yapıldı. Bütün sertifikalar için uygulanan ehliyet sınavlarında önceki yıl 60 olan soru sayısı bu yılki 50'ye indirildi. Buna paralel olarak da 75 dakika olan sınav süresi 60 dakikaya indirildi. Yeni uygulamaya göre; daha önce trafikte 32 soru varken, soru sayısı 27'e indirildi. Araç Tekniği dersi (Motor) sınavındaki soru sayısı 12'den 10'a ve ilk yardımdaki 15 soru da 13'e düştü.

ENGELLİLER İÇİN SINAV SALONUNDA İŞARET DİLİ BİLEN ÖĞRETMEN BULUNACAK

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracak. Kayıt şartları şu şekilde sıralandı; 'A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak. 'Sabıka kaydının olmadığına dair' dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.'

İŞARET DİLİ KULLANANLAR İÇİN

İşitme engelli adaylar için, sınav salonunda görevlendirilecek öğretmenler öncelikle işaret dili bilen ve bakanlığa bağlı okul/kurumlarda görevli öğretmen personelden seçilecek. Yoksa il-ilçe de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasından görevlendirme yapılacak. Ortopedik engeli olan adaylar sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilecek. Engelli adayın ihtiyacına göre salon düzeni ya da ek oturma düzeni hazırlatılacak.

SINAVA İTİRAZ İÇİN BANKAYA 10 LİRA YATIRILACAK

Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilecek. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapılacak. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacak. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacak. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.


SINAV SONUÇLARI

Ehliyet sınavı sorularına, ehliyet sınavı cevap anahtarına ve ehliyet sınavı sonuçlarına yapılacak olan itirazlar internetten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle yapılabilecek. İtiraz dilekçeyle Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (06500) Teknikokullar - ANKARA adresine yapılabilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat şubelerinden herhangi birine, 'Kurumsal Tahsil't Programı' aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatıracak. Alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapılacak. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.
Her yıl 7 kez düzenlenen MEB'in yaptığı Ehliyet Sınavı'nda 2014'ün ilk sınavı 12 ocak 2014'te gerçekleştirilecek. En son 8 Aralık'ta yapılan ehliyet sınavını geçemeyen veya ilk kez sınava gireceklerin katılacağı 12 Ocak 2014 Ehliyet sınavı giriş yerleri belli oldu.
12 Ocak 2014 tarihli MEB Ehliyet sınav giriş yeri öğrenmek için tıklayınız

Yılda 7 kez yapılıyor
Ehliyet sınavları yılda 7 kez düzenleniyor. Her yıl yüzbinlerce kişinin katıldığı sınava çalışmadan geçmek artık zor gibi görünüyor. Yeni yönetmelikle birlikte artık ehliyet almak eskisi kadar kolay olmazken sınavı geçtikten sonraki 2 yıl boyunca stajyer şoför unvanı alınıypr ve yan koltukta  ehliyetli biri olmadan yola çıkılamıyor.  


Ehliyet sınav soruları çözme teknikleri: ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ
DERSİ SINAV YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon
eğitimi dersi sınavlarına, sınav yürütme komisyonlarının oluşumuna ve sınav ücretlerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon
eğitimi dersi sınavlarını, sınav yürütme komisyonlarının oluşumunu ve sınav ücretlerinin
belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Motorlu
Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
c) Kurs: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunu,
ç) Kursiyer: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunda öğrenim gören kursiyeri,
d) Yönetmelik: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yürütme Komisyonu

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunun oluşumu
MADDE 5- (1)Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu:
a)Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(2) Sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her direksiyon
eğitimi dersi sınavı için:
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde il millî eğitim müdürünün
başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü
ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube
müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşur. İl millî eğitim müdürünce gerek
görülmesi hâlinde komisyon başkanlığına il eğitim denetmenleri başkanı veya millî eğitim
müdür yardımcılarından biri görevlendirilebilir.
b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe
millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kurslara
bakmakla görevli iki şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşur. İlçe millî eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim
müdürlüğünce okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.
c) Büyükşehir statüsünde olan illerin il millî eğitim müdürü gerek görmesi hâlinde;
1) İlçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanı olarak görev
alabilir veya il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısını görevlendirebilir.
2) İlçelerde direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna üye olarak il millî
eğitim müdürlüğünde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür
yardımcısı/şube müdürünü görevlendirebilir.
(3) Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de komisyonda üye
olarak görevlendirilir.
(4) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonlarının iş
Facebook'ta paylaş butonu
Print
ÖNE ÇIKANLAR

ALINTI YAZARLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER
HAVA DURUMU

ARŞİV

Günlük Gazeteler

Oku