Ekonomi

Asgari ücret ne kadar? Zam geldi mi? 2014'te ne kadar olacak?

Brüt asgari ücretten yüzde 14 SSK primi işçi payı, yüzde 1 İşsizlik Fonu primi, yüzde 15 Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesiliyor.

17 Kasım 2013 10:46
-A

+A

Türkiye'de çalışan ortalamasının en büyük payının yer aldığı asgari ücrette yeni değişiklikler geliyor. Öyle ki asgari ücretten kesinti alınmayarak 200 lira fazla maaş alınabilecek. Şu an 803 lira olan asgari ücret, kesinti olmadan 1003 liraya yükselecek. Yeni yasanın kabul edilmesi ise an meselesi. Seçimler yaklaştıkça asgari ücrette değişikliklerin olması bekleniyor. 

Türkiye'nin yarısından fazlasının bu maaşla çalıştığı ve geçinebilecek en düşük maaşın olduğu Asgari ücret ne kadar? Yeni asgari ücret zam oranları ile yeni asgari ücret ne kadar oldu? Şu an 978,60 kuruş brüt olan asgari ücret ne olarak 16 yaşından büyükler için 803 lira 73 kuruş oldu.

16 Yaşından küçükler için asgari ücret ne kadar?

1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 16 yaşından küçükler için NET asgari ücret 700 lira oldu. 16 yaşından büyükler için ise net 803 lira oldu. Asgari ücret alanların maaşları, Temmuz 2013'ten itibaren 30 lira zamlandı. 16 yaşından küçüklerin halen 839.1 TL olan brüt asgari ücreti de 877.5 TL olacak. Böylece bu gruptakilerin net ücretinde 27.45 TL artış sağlanacak. Net asgari ücrete asgari geçim indirimi d'hil. Ancak asgari ücret, bek'r ve çocuksuz kişilerin asgari geçim indirimi dikkate alınarak açıklanıyor. Dolayısıyla evli ve çocuklu kişilerin asgari geçim indirimi daha yüksek olduğu için ellerine geçen asgari ücret de daha yüksek olacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti nedir?

Brüt asgari ücretten yüzde 14 SSK primi işçi payı, yüzde 1 İşsizlik Fonu primi, yüzde 15 Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren bin 21 TL olan asgari ücret üzerinden yüzde 14.5'lik SSK primi işveren payı ile yüzde 2'lik İşsizlik Fonu işveren payı ödeniyor. Bu nedenle asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık bin 190 TL'yi buluyor.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak minimum ücrettir. Dolayısıyla asgari ücret sadece bir üretim faktörü ve çalışmanın karşılığı değil insanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır. Türkiye’de asgari ücretin bir diğer önemli özelliği çoğu tüm aileye bakmakla yükümlü işçilerin çoğunun tek gelir kaynağı olmasıdır.
Diğer taraftan işverenler için ücret, hammadde, kira gibi üretim maliyetlerinden birisidir.
Dolayısıyla tek gelir kaynağı emeği olan işçi ve memurlar asgari ücretin mümkün olduğunca yüksek olmasını talep etmekte, işverenler ise maliyetlerini arttırıp karlarını düşüren bu talebin tam tersini istemektedirler. Yaşanan bu çelişki doğrultusunda pazarlık gücü zayıf işçilerin korunması ve ücret düzeyinin bir insanın belli bir yaşam standardını yakalamsına imkan verecek şekilde belirlenmesi açısından devlet müdehalesi gerekli olmuştur. Buna bağlı olarak “sosyal devlet” ilkesine bağlı olarak Anayasa’da “Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bri ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almıştır.
Asgari ücret çalışanları insanca yaşamalarını engelleyecek düşük ücretlere karşı koruma amacını güden en etkin sosyal politika araçlarından biridir.

AGİ nedir?
Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek
vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi ödeme gücünün ancak, o kimsenin fizyolojik
varlığını sürdürebilecek gerekli vasıtalar sağlandıktan sonra söz konusu olabileceği noktasından hareket ederek
vergilendirmede sosyal adaleti sağlama amacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır.

Kimler Asgari geçim indiriminden faydalanabilir
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesi ile çalışanlar
dahil) gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Asgari geçim indirim hesabı
Asgari geçim indirimi; ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirinden takvim
yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için % 50 ‘si
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i
Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere
ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkat alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak
matrahın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine
uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12'sinin aylık olarak hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilmesi yoluyla bulunacaktır. 2008 yılında belirlenecek Asgari Ücretten hesaplamaların
yapılacağıdır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka
verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18
yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan
kişileri ifade eder


 
Facebook'ta paylaş butonu
Print
ÖNE ÇIKANLAR

ALINTI YAZARLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER
HAVA DURUMU

ARŞİV

Günlük Gazeteler

Oku
ankara escort izmir escort escort bayan istanbul escort bayan escort escort istanbul escort bayan