Mahfi Eğilmez
Mahfi Eğilmez
Mahfi Eğilmez

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (iktisat ve maliye bölümü) mezunu